Mae'r carcharor jap yn gusan difrifol mae hi'n cyfaddef