Y galon Chanell galon yn mwynhau grŵp cyfathrach rywiol gyda Gwyn Guys