Roedd dwsel enfawr hamddifadu bydd cael Ellen Peterson a Nataly yn hoelion yn ystafell wely yn eu harddegau