Mawr meloned bachwr Amanda cael humped dwbl yr awyr agored