DARE gwychder milwrol Deja bachwr Bydd cael ysbail deniadol hoelio gan dick du enfawr