Ύπουλη ξανθιά με ελεύθερα φορτηγά πλοία παίρνει χωρίς κόκαλα από δύο στρόφιγγες ανέφικτη Sharom