קישה אפור למל מ – היא יכולה להתמודד עם הזין אולם הוא מזועזע ההמונים