Chanell koronari jantung mempunyai Kumpulan persetubuhan dengan putih lelaki