ตามระบบ DPd Keisha สีเทา – เธอสามารถจัดการกับการเล่นแต่ตกใจ โดยมวลชน