รุ่นใหญ่ jugged ร้อน ๆ เฟอร์รารีนีน่าการฮาร์ดคอร์เลีย โดยแกนอ่อนเยาว์