Khá người phụ nữ đang giả vờ là một tấm bữa ăn

khá phụ nữ, Yume Sorano đã được sử dụng để giải trí nam giới từ doanh nghiệp, người phải khám phá một kỹ thuật phải trải qua một thảm họa rất lớn đó là xảy ra trong khi đó. suy nghĩ của mình là cung cấp cho họ những gì tất cả trong số họ mơ về, vì thế ít nhất trong một giây, họ có thể nới lỏng.